Zaznacz stronę

Upadłość Konsumencka

Skontaktuj się z namiO nas

 Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego w 2009 roku. Przez pierwsze 5 lat obowiązywania, upadłości konsumenckie ogłaszane były niezwykle rzadko, bo zaledwie 60 razy. Dopiero liberalizacja przepisów, która weszła w życie 31.12.2014 roku sprawiła, że zaczęto z nich korzystać coraz częściej. Już w pierwszym roku działania nowych przepisów upadłość została ogłoszona ponad 2 tysiące razy. 2016 rok to kolejny wzrost i przekroczenie granicy 3 tysięcy.

 

Jednoznacznie można więc stwierdzić, że po nowelizacji przepisów upadłości konsumenckie stały się ogromną pomocą dla wielu zadłużonych konsumentów. Ich prawidłowe przeprowadzenie pozwala na całkowite oddłużenie i powrót do spokojnego życia, bez widma kolejnych egzekucji komorniczych i konfliktów z wierzycielami. Warto zauważyć, że istnieją też możliwości pozwalające na uwolnienie się od długów z zamkniętej już działalności gospodarczej.

 

Na czym polega upadłość konsumencka?

 

Starający się o ogłoszenie upadłości dłużnik składa wniosek, w którym przedstawia powody swojej niewypłacalności, wskazuje cały swój majątek oraz przedstawia listę wierzycieli. Na podstawie wniosku sąd ogłasza upadłość konsumenta, chyba że dopuścił się on rażących zaniedbań lub zdaniem sądu celowo pogłębiał swoją niewypłacalność. Oczywiście istnieją także inne przesłanki, które spowodują odrzucenie wniosku. Większość z nich nie zamyka jednak całkowicie drogi do upadłości. Pomocne mogą okazać się między innymi względy humanitarne, które przemawiają za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.

 

Upadłości konsumenckie – cel

 

Głównym zadaniem, jakie ma spełniać upadłość konsumencka jest pomoc dłużnikowi w odzyskaniu normalnego życia, bez długów i egzekucji komorniczych. Dopiero na drugim miejscu znajduje się odzyskanie należności przez wierzycieli. Proces, mimo że silnie nakierowany na pomoc dłużnikowi, nie jest wcale bezbolesny. Należy pamiętać, że upadłość konsumencka jest nadal upadłością likwidacyjną, która w efekcie prowadzi do likwidacji majątku dłużnika, a uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane przez syndyka na spłatę wierzycieli. To właśnie syndyk zarządza majątkiem przez cały czas trwania postępowania. Następnie sąd ustala plan spłaty, który może trwać maksymalnie 3 lata i ramach którego dłużnik w każdym miesiącu musi spłacić określone z góry kwoty na rzecz wierzycieli. Warto zwrócić uwagę na to, że plan uwzględnia możliwości zarobkowe dłużnika, a nie odnosi się do faktycznej kwoty zadłużenia.

 

Upadłości konsumenckie wiążą się ze stratą całego majątku i niedogodnościami w czasie wykonywania planu spłaty. Niemniej jednak ostatecznie prowadzą do pozbycia się wszystkich długów i pozwalają zacząć nowy rozdział w życiu. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona także przez osobę, która nie posiada żadnego majątku i nie ma możliwości pokrycia kosztów samego postępowania. W takiej sytuacji to Skarb Państwa przejmuje na siebie wszystkie koszty.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  • Szczegółowo analizujemy sytuację każdego dłużnika i podpowiadamy w jaki sposób zrestrukturyzować zarówno długi konsumenckie jak i wynikające z prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej.
  • Pomagamy w wypełnieniu wniosku oraz przygotowaniu potrzebnych załączników. W razie zaistnienia zagrożeń wskazujemy sposoby, które pomogą je przezwyciężyć.
  • Reprezentujemy dłużnika przez cały okres trwania postępowania upadłościowego na wszystkich potrzebnych płaszczyznach. Pomagamy wypracować porozumienie z syndykiem, nadzorujemy poprawność przeprowadzenia całego postępowania i sporządzamy potrzebne pisma procesowe.
  • Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw upadłości konsumenckich, prowadzonych w miastach Katowice i Sosnowiec. Doprowadzamy do pozytywnego zakończenia nawet najbardziej skomplikowane sprawy.